TERMA DAN SYARAT BERIKUT ADALAH BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2022.

Kadar:

Jenis Bilik & Permintaan Khas:

Waktu Hotel dan Pelayaran:

Kaedah Pembayaran:
Terdapat 2 cara pembayaran yang diterima di Mesir:

Terma dan Syarat Lain:

Nota: Kredit perjalanan dan pemindahan adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat yang dipersetujui pada masa tempahan asal.

Egypt Magic Tours TERMA DAN SYARAT, PELEPASAN DAN PERJANJIAN TIMBANG TARA MENGIKAT

Perjanjian ini termasuk terma dan syarat kontrak dan membebaskan Egypt Magic Tours, LLC daripada liabiliti. Sebarang pembayaran kepada Egypt Magic Tours, termasuk tetapi tidak terhad kepada deposit atau pembayaran penuh, merupakan pengakuan dan persetujuan anda terhadap, Terma dan Syarat, Perjanjian Timbang Tara Pelepasan dan Mengikat Egypt Magic Tours yang dinyatakan di bawah dan dalam dokumen lawatan berikutnya.

Had Tanggungjawab. Egypt Magic Tours LLC, pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja dan ahli gabungannya (secara kolektif, “Egypt Magic Tours”), tidak memiliki atau mengendalikan mana-mana entiti yang menyediakan barangan atau perkhidmatan untuk perjalanan anda termasuk, sebagai contoh, pemilikan atau kawalan ke atas hotel atau kemudahan penginapan lain, syarikat penerbangan, kapal, bas, van atau syarikat pengangkutan lain, pengendali darat tempatan, penyedia atau penganjur lawatan pilihan atau peralatan yang digunakan di atasnya, penyedia perkhidmatan makanan atau hiburan, dsb., walaupun mereka menggunakan “Egypt Magic Tours LLC” atau nama “Egypt Magic Tours”. Semua orang dan entiti tersebut adalah kontraktor bebas. Akibatnya, Egypt Magic Tours tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan cuai atau sengaja atau kegagalan untuk bertindak mana-mana orang atau entiti sedemikian, atau mana-mana pihak ketiga yang lain. Tanpa batasan, hidupan laut atau tumbuh-tumbuhan dalam apa jua bentuk, bahaya yang berlaku kepada aktiviti rekreasi seperti selam skuba, snorkeling, mendayung, meluncur, berenang, berkayak, belayar, berkanu, berakit, mendaki, berbasikal, memanjat batu, dsb., masalah sanitasi, keracunan makanan , kekurangan akses kepada atau kualiti rawatan perubatan, kesukaran dalam pemindahan sekiranya berlaku kecemasan perubatan atau lain-lain, penyakit, wabak, wabak atau ancamannya atau untuk sebarang sebab lain di luar kawalan terus Egypt Magic Tours. Di samping itu, saya melepaskan Egypt Magic Tours daripada kecuaiannya sendiri dan menanggung semua risikonya. kekurangan akses kepada atau kualiti rawatan perubatan, kesukaran dalam pemindahan sekiranya berlaku kecemasan perubatan atau lain-lain, penyakit, wabak, wabak atau ancamannya atau untuk sebarang sebab lain di luar kawalan terus Egypt Magic Tours. Di samping itu, saya melepaskan Egypt Magic Tours daripada kecuaiannya sendiri dan menanggung semua risikonya. kekurangan akses kepada atau kualiti rawatan perubatan, kesukaran dalam pemindahan sekiranya berlaku kecemasan perubatan atau lain-lain, penyakit, wabak, wabak atau ancamannya atau untuk sebarang sebab lain di luar kawalan terus Egypt Magic Tours. Di samping itu, saya melepaskan Egypt Magic Tours daripada kecuaiannya sendiri dan menanggung semua risikonya.

Kadar. Kadar program adalah berdasarkan tahap penyertaan minimum, tambang semasa dan kos (udara, air, tanah, kereta api), tarif dan nilai mata wang. Walaupun Egypt Magic Tours melakukan segala yang mungkin untuk mengekalkan kadar program yang disenaraikan, ia tertakluk kepada perubahan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Egypt Magic Tours. Sekiranya berlaku ralat invois, kami berhak untuk membuat invois semula dengan harga yang betul.

Tempahan, Deposit dan Bayaran Akhir. Untuk menjamin tempahan anda, deposit perlu dibayar semasa membuat tempahan seperti berikut: (1) $850 seorang setiap program dan $500 seorang setiap pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan kecuali untuk program yang dinyatakan dalam (2) dan (3); (2) $2,500 seorang untuk Antarctica Discovery dan Keretapi Trans-Siberia dan $500 seorang setiap pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan; (3) $750 yang tidak boleh dikembalikan setiap orang perlu dibayar untuk pra-pelancongan Rwanda Wildlife Safari Tanzania. Egypt Magic Tours menerima pembayaran melalui cek, pusat penjelasan automatik (“ACH”), pindahan kawat atau kad kredit utama.

Bayaran akhir, termasuk sebarang pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan, yuran lawatan pilihan dan pilihan pilihan, perlu dibayar untuk: (1) semua program kecuali Penemuan Antartika dan Kereta Api Trans-Siberia—selewat-lewatnya 90 hari sebelum tarikh berlepas program yang dijadualkan; (2) Penemuan Antartika dan Kereta Api Trans-Siberia—selewat-lewatnya 195 hari sebelum tarikh berlepas program yang dijadualkan.

Jika tempahan anda dibuat antara tarikh akhir pembayaran akhir dan tarikh berlepas program yang dijadualkan, kos penuh program, serta sebarang pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan, yuran lawatan pilihan dan pilihan pilihan, perlu dibayar pada masa pendaftaran.

Jika bayaran akhir tidak diterima oleh Egypt Magic Tours pada tarikh akhir pembayaran akhir, Egypt Magic Tours boleh, pada bila-bila masa dan dengan atau tanpa notis, membatalkan tempahan anda mengikut budi bicara mutlaknya tanpa hak pengembalian wang.

Tempoh Ihsan Tempahan. Tempahan yang dibuat tidak lebih awal daripada 120 hari sebelum tarikh berlepas yang dijadualkan semua program, kecuali Antartika dan Kereta Api Trans-Siberia, dan tidak lebih awal daripada 225 hari sebelum tarikh berlepas Antartika dan Kereta Api Trans-Siberia boleh dibatalkan dalam tempoh 30 hari selepas tarikh tempahan (“Tempoh Tangguh”) untuk bayaran balik penuh.

Semua pembayaran yang dibuat untuk pra-pelancongan Rwanda Wildlife Safari Tanzania tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh dikembalikan.

Notis penamatan mesti diterima oleh Egypt Magic Tours semasa Tempoh Ihsan dan diberikan secara bertulis sama ada melalui e-mel atau surat yang dihantar. Tarikh penerimaan akan digunakan untuk tarikh berkuatkuasa.

Perubahan Tempahan. Perubahan tempahan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perubahan nama) tertakluk pada ketersediaan dan tidak boleh dijamin. Perubahan tempahan tidak akan dikenakan yuran pentadbiran kecuali dalam kes berikut: 1) Perubahan tempahan selesai 90 atau kurang hari dari tarikh berlepas program yang dijadualkan untuk semua program kecuali Antartika dan Keretapi Trans-Siberia akan dikenakan bayaran pentadbiran $150 serta mana-mana pihak ketiga penalti dan/atau caj. 2) Perubahan tempahan selesai 195 hari atau kurang dari tarikh berlepas program yang dijadualkan untuk Penemuan Antartika dan Kereta Api Trans-Siberia akan dikenakan bayaran pentadbiran $150 serta sebarang penalti dan/atau caj pihak ketiga. Di samping itu, sebarang tempahan yang ditukar daripada penghunian dua kali kepada penghunian perseorangan akan dikenakan kadar penginapan perseorangan,

Pembatalan Tempahan dan Bayaran Balik. Notis pembatalan mesti diserahkan kepada Egypt Magic Tours secara bertulis sama ada melalui e-mel atau surat yang dihantar. Tarikh penerimaan akan digunakan untuk tarikh kuat kuasa dan pembatalan akan diproses seperti berikut:

(a) Untuk semua program kecuali yang dinyatakan dalam (b) dan (c), jika notis pembatalan diterima oleh Egypt Magic Tours lebih daripada 90 hari sebelum tarikh berlepas yang dijadualkan, semua wang yang dibayar kepada Egypt Magic Tours untuk tujuan utama. program dan untuk mana-mana pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan akan dikembalikan ditolak yuran pentadbiran sebanyak $350 seorang untuk program utama dan $200 seorang untuk pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan. Jika notis pembatalan diterima oleh Egypt Magic Tours antara 90 dan 76 hari sebelum tarikh berlepas yang dijadualkan, yuran pembatalan sebanyak 25% akan dikenakan ke atas kos penuh program, termasuk sebarang pra-lawatan dan/atau selepas lawatan, yuran lawatan pilihan dan pilihan pilihan, dan baki akan dikembalikan. Jika notis pembatalan diterima oleh Egypt Magic Tours antara 75 dan 61 hari sebelum tarikh berlepas yang dijadualkan, yuran pembatalan 50% akan dikenakan ke atas kos penuh program, termasuk sebarang pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan, yuran lawatan pilihan dan pilihan pilihan, dan baki akan dikembalikan. Jika notis pembatalan diterima oleh Egypt Magic Tours antara 60 dan 46 hari sebelum tarikh berlepas yang dijadualkan, yuran pembatalan sebanyak 75% akan dikenakan ke atas kos penuh program, termasuk sebarang pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan, yuran lawatan pilihan dan pilihan pilihan, dan baki akan dikembalikan. Jika notis pembatalan diterima oleh Egypt Magic Tours dalam tempoh 45 hari sebelum tarikh berlepas yang dijadualkan, yuran pembatalan 100% akan dikenakan ke atas kos penuh program, termasuk sebarang pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan, lawatan pilihan. (s) yuran dan elektif pilihan.

(b) Untuk Penemuan Antartika dan Kereta Api Trans-Siberia, jika notis pembatalan diterima oleh Egypt Magic Tours lebih daripada 195 hari sebelum tarikh berlepas yang dijadualkan, semua wang dibayar kepada Egypt Magic Tours untuk program utama dan untuk sebarang pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan akan dibayar balik ditolak yuran pentadbiran sebanyak $950 seorang untuk program utama dan $200 seorang untuk pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan. Jika notis pembatalan diterima oleh Egypt Magic Tours antara 195 dan 150 hari sebelum tarikh berlepas yang dijadualkan, yuran pembatalan sebanyak 25% akan dikenakan ke atas kos penuh program, termasuk sebarang pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan, yuran lawatan pilihan dan pilihan pilihan, dan baki akan dikembalikan. Jika notis pembatalan diterima oleh Egypt Magic Tours antara 149 dan 120 hari sebelum tarikh berlepas yang dijadualkan, yuran pembatalan 50% akan dikenakan ke atas kos penuh program, termasuk sebarang pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan, yuran lawatan pilihan dan pilihan pilihan, dan baki akan dikembalikan. Jika notis pembatalan diterima oleh Egypt Magic Tours dalam tempoh 119 hari sebelum tarikh berlepas yang dijadualkan, yuran pembatalan 100% akan dikenakan ke atas kos penuh program, termasuk sebarang pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan, lawatan pilihan. (s) yuran dan elektif pilihan.

(c) Semua pembayaran yang dibuat untuk pra-pelancongan Rwanda Wildlife Safari Tanzania tidak akan dikembalikan.

Yuran pembatalan 100% dikenakan untuk semua tambang penerbangan yang tidak boleh dikembalikan. Bayaran balik, jika ada, akan diproses dalam tempoh 30 hari selepas kami menerima notis bertulis anda.

Insurans Perjalanan. Egypt Magic Tours amat mengesyorkan agar anda membeli insurans perjalanan dan pembatalan untuk melindungi pelaburan anda sekiranya berlaku keadaan yang tidak dijangka atau tidak dijangka. Selain itu, kami mengesyorkan agar anda mempertimbangkan untuk mendapatkan polisi yang akan melindungi insurans pemindahan perubatan kecemasan dan membatalkan insurans atas sebarang sebab. Polisi insurans perjalanan dan pembatalan serta tarikh polisi mesti dibeli berbeza mengikut pembekal/penanggung insurans, perlindungan maksimum (termasuk pembatalan atas sebarang sebab) biasanya hanya tersedia untuk pembelian dalam tempoh 14 hari selepas tempahan anda disahkan. Adalah dinasihatkan untuk menentukan keperluan insurans anda dan membuat pengaturan yang perlu sejurus selepas membuat tempahan semasa lawatan. Jika anda tidak mempunyai, tetapi berminat untuk membeli, insurans perjalanan dan pembatalan sila hubungi kami.

Pembatalan atau Penangguhan Program. Semua program adalah tertakluk kepada pembatalan atau penangguhan oleh Egypt Magic Tours sebelum tarikh berlepas yang dijadualkan atas sebab-sebab seperti, tetapi tidak terhad kepada, penyertaan yang tidak mencukupi, atau masalah logistik yang, dalam pertimbangan mutlak Egypt Magic Tours, boleh menghalang operasi program atau mewakili syarat atau acara yang mungkin mendedahkan tetamu program dan/atau Egypt Magic Tours kepada risiko bahaya, kecederaan, kerosakan atau kesulitan yang tidak wajar. Sekiranya berlaku pembatalan atau penangguhan program oleh Egypt Magic Tours, Egypt Magic Tours mungkin menawarkan anda pengaturan alternatif seperti pilihan untuk menyertai lawatan yang sama pada tarikh yang berbeza atau lawatan yang berbeza. Jika harga tempahan alternatif anda lebih rendah daripada harga tempahan asal anda, Egypt Magic Tours akan membayar balik perbezaan dalam masa 30 hari dari tarikh berlepas program alternatif. Jika ia lebih tinggi daripada harga tempahan asal anda, Egypt Magic Tours akan menginvois anda perbezaannya dan anda akan bertanggungjawab ke atasnya. Tetamu yang dipindahkan adalah tertakluk kepada syarat lawatan asal. Kecuali untuk force majeure, jika program dibatalkan atau ditangguhkan oleh Egypt Magic Tours, Egypt Magic Tours akan membayar balik semua pembayaran yang dibuat dalam tempoh 30 hari selepas notis pembatalan atau penangguhan program jika pengaturan alternatif tidak ditawarkan.

Jadual perjalanan. Penginapan, jadual perjalanan, pengarah perjalanan atau ketua ekspedisi, pensyarah, hos, wakil fakulti atau organisasi, dan lawatan yang diatur adalah tertakluk kepada perubahan atau penggantian pada bila-bila masa disebabkan oleh keadaan atau keadaan yang tidak dijangka di luar kawalan Egypt Magic Tours. Usaha yang munasabah akan dilakukan untuk mengendalikan program seperti yang dirancang, namun pelarasan, penggantian dan perubahan mungkin berlaku selepas jadual perjalanan akhir dikeluarkan. Egypt Magic Tours boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menarik balik program atau mana-mana bahagian daripadanya, membuat perubahan atau penggantian kepada jadual perjalanan atau kemasukan program yang difikirkannya perlu atau diingini, dan menyerahkan kepada peserta program apa-apa perbelanjaan atau kos tambahan yang disebabkan oleh sebarang pelarasan sedemikian, atau melalui kelewatan atau peristiwa di luar kawalan munasabahnya.

Tidak termasuk. Melainkan dinyatakan sebaliknya secara khusus dalam jadual perjalanan, harga program tidak termasuk perbelanjaan berikut, yang jika berkenaan adalah tanggungjawab anda sepenuhnya untuk membayar dan memenuhi: insurans pembatalan perjalanan dan pelan perlindungan perjalanan penumpang; tambang penerbangan domestik, antarabangsa dan dalaman kecuali seperti yang ditunjukkan dalam kemasukan program; bayaran pemindahan dan pengendalian bagasi kecuali berkaitan dengan penerbangan berkumpulan yang dijadualkan; kos yang berkaitan dengan mendapatkan pasport atau visa masuk; cukai berlepas lapangan terbang; yuran tiket penerbangan; pemindahan lapangan terbang apabila tiba/berlepas selain daripada tarikh berkumpulan yang dijadualkan; caj bagasi berlebihan; sebarang cukai nilai tambah baharu atau cukai lain yang ditambahkan pada kos program oleh pihak berkuasa kerajaan yang berkenaan; ganjaran kepada pemandu, pemandu, atau anak kapal tidak dinyatakan; makanan dan minuman selain daripada yang dinyatakan sebagai termasuk dalam jadual perjalanan; bersiar-siar tidak termasuk dalam jadual perjalanan; perbelanjaan peribadi seperti dobi, caj komunikasi dan aktiviti pilihan (yang tertakluk kepada ketersediaan); surcaj bahan api kapal, udara atau pengangkutan, jika berkenaan; sebarang item yang tiada dalam senarai “termasuk” dokumen lawatan

Kesihatan dan Kecergasan untuk Perjalanan. Melalui penyertaan anda dalam lawatan anda, anda memikul tanggungjawab untuk kesihatan, keselamatan dan kebajikan anda sendiri dan mengakui bahawa Egypt Magic Tours tidak dapat menjamin keselamatan atau kesihatan anda sepenuhnya. Doktor anda boleh memberikan panduan tentang risiko kesihatan peribadi anda dan langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa dalam perjalanan. Sesetengah program termasuk elemen aktif secara fizikal. Untuk menikmati program ini seperti yang diharapkan, tahap kecergasan minimum diperlukan dan Egypt Magic Tours akan memerlukan semua tetamu untuk mengikuti mandat kesihatan dan keselamatan tempatan, negeri, kebangsaan dan/atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Sehubungan itu, anda mesti berada dalam keadaan fizikal dan mental yang baik untuk mengambil bahagian. Anda menyatakan bahawa anda tidak mempunyai keadaan fizikal, mental atau lain-lain, kecacatan atau hilang upaya yang mungkin atau akan menyebabkan atau mewujudkan risiko kecederaan atau bahaya lain kepada diri sendiri atau orang lain berkenaan dengan mana-mana aspek program yang telah anda pilih. Egypt Magic Tours boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, mengehadkan, menyekat atau melarang daripada penyertaan dalam mana-mana aspek mana-mana program mana-mana individu yang dianggapnya mengikut budi bicara mutlaknya sebagai terjejas atau tidak sesuai disebabkan tahap kecergasan. Selain itu, Egypt Magic Tours boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan atas perbelanjaan tunggal peserta, mengeluarkan tetamu daripada program, atau menyekat aktiviti berkaitan program mana-mana individu yang keadaan fizikal atau mentalnya mungkin atau berkemungkinan menyebabkan bahaya kepada dirinya sendiri atau orang lain, atau sebaliknya menjejaskan keseronokan peserta program lain. Sebarang keadaan fizikal yang memerlukan perhatian khusus, diet, atau rawatan mesti dilaporkan secara bertulis kepada Egypt Magic Tours pada masa tempahan program dibuat. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan sebarang penjelasan tentang program tertentu, sila minta butiran semasa pendaftaran. Egypt Magic Tours akan cuba menyesuaikan keadaan anda jika boleh.

Kebolehcapaian. Egypt Magic Tours tidak dapat menjamin bahawa pengangkutan, penginapan dan penginapan hiburan/persiaran akan dapat diakses oleh semua orang tanpa mengira keadaan fizikal dan mental mereka. Selain itu, banyak aktiviti yang terlibat dalam setiap program termasuk berjalan kaki atau sebagainya untuk beberapa jarak di atas tanah atau turapan yang tidak rata atau air yang bergerak serta keupayaan untuk berjalan naik dan turun tangga tanpa bantuan. Sekiranya mana-mana individu yang ingin mengambil bahagian dalam peluang perjalanan memerlukan penginapan khas untuk memastikan mereka menikmati perjalanan, sila berikan notis pada masa tempahan diserahkan, dan kami akan melihat sama ada penyertaan anda boleh dilaksanakan. Sila faham bahawa Akta Orang Kurang Upaya Amerika tidak terpakai di luar Amerika Syarikat.

Pada masa tempahan, Egypt Magic Tours perlu dimaklumkan untuk menentukan sama ada keperluan khas pengembara individu boleh dipenuhi melalui pengaturan khas. Ada kemungkinan pengubahsuaian kecil kepada perkhidmatan boleh disediakan, tetapi hanya jika Egypt Magic Tours dimaklumkan secara khusus tentang keperluan yang dijangkakan. Pemberitahuan ini hendaklah dibuat secara bertulis tidak kurang daripada dua minggu sebelum perjalanan yang dirancang. Egypt Magic Tours mahupun mana-mana penyedia pengangkutan, penginapan atau perkhidmatan lain tidak boleh menyediakan penginapan istimewa tanpa notis awal ini.

Jika seseorang individu dengan keperluan khusus tertentu akan mengembara bersama kumpulan, ahli kumpulan orang itu perlu sedia membantu sekiranya perlu. Kakitangan Egypt Magic Tours mahupun mana-mana pembekal perkhidmatan tidak boleh membenarkan mana-mana pekerja mereka memberikan bantuan fizikal kepada mana-mana tetamu.

Nasihat Perjalanan. Jabatan Negara dan Pusat Kawalan Penyakit secara berkala mengeluarkan kenyataan dan nasihat tentang risiko kepada pengembara. Kenyataan ini adalah khusus negara dan mengandungi maklumat penting. Maklumat Jabatan Negara boleh didapati di www.travel.state.gov, dan penyata CDC boleh didapati di http://www.cdc.gov. Egypt Magic Tours sangat mengesyorkan semua orang untuk menyemak tapak ini.

Kanak-kanak. Egypt Magic Tours mengalu-alukan penyertaan kanak-kanak dalam kebanyakan programnya. Walau bagaimanapun, sekiranya anda memasukkan anak-anak anda atau kanak-kanak bawah umur lain yang anda berkhidmat sebagai penjaga yang sah (“Tanggungan”) dalam rancangan perjalanan anda, anda dengan ini bersetuju bahawa anda bertanggungjawab dan pada setiap masa semata-mata untuk menjaga, tindakan, keselamatan dan perlindungan semasa program dan sebarang pra-pelancongan dan/atau selepas lawatan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan sama ada program atau kemasukan tertentu mungkin atau sesuai untuk Tanggungan anda, sila hubungi kami.

Bagasi. Kadar program termasuk harga satu bagasi yang mematuhi dasar setiap orang semasa bahagian darat, pelayaran atau kereta api program sahaja melainkan dinyatakan dalam jadual perjalanan. Pengangkut udara dan koc bermotor selalunya mengenakan sekatan atau had lain yang ketara ke atas bilangan keping, saiz dan berat bagasi dan boleh menolak atau mengenakan bayaran tambahan ke atas bagasi yang melebihi had atau sekatan tersebut. Semua yuran tersebut adalah kos dan tanggungjawab anda sendiri. Di samping itu dan tanpa mengira lokasi atau kaedah pengangkutan, bagasi dan barangan peribadi anda adalah dan pada setiap masa adalah atas risiko anda sendiri sepanjang keseluruhan program. Sila semak dengan syarikat penerbangan anda untuk sekatan dan pengehadan bagasi lain yang berkenaan.

Dokumen Perjalanan. Semua tetamu bertanggungjawab untuk memiliki dan menyelenggara dokumen perjalanan yang diperlukan. Dokumen ini hendaklah sah di bawah undang-undang negeri dan persekutuan dan seperti yang dikehendaki oleh negara asing yang dilawati. Egypt Magic Tours tidak bertanggungjawab ke atas dokumen perjalanan yang tidak sah dan kesan daripadanya.

Bagi warganegara AS, pasport yang sah diperlukan untuk perjalanan ke destinasi asing dan sesetengah negara memerlukan visa khusus sebelum masuk. Sila ajukan sebarang soalan berkenaan dengan keperluan visa kepada Egypt Magic Tours, yang akan menggunakan usaha yang munasabah dari segi komersial untuk memberikan jawapan sebagai ihsan, dengan syarat ia tetap menjadi tanggungjawab dan kewajipan anda untuk mendapatkan dan mengesahkan bahawa anda mempunyai semua dokumen perjalanan yang diperlukan, termasuk visa, perlu dan sesuai untuk lokasi program dan halaman kosong yang mencukupi dalam pasport anda untuk visa dan setem imigresen. Di samping itu, sesetengah negara memerlukan pasport anda mempunyai tarikh luput tidak kurang daripada enam bulan selepas jangkaan anda kembali ke Amerika Syarikat. Egypt Magic Tours menafikan semua liabiliti untuk sebarang perbelanjaan atau kos yang mungkin anda tanggung disebabkan oleh larangan atau sekatan anda daripada memasuki negara dalam jadual perjalanan program atau memasuki semula Amerika Syarikat pada akhir program. Jika dokumen perjalanan gagal memenuhi keperluan ini, menaiki pesawat atau kapal ke mana-mana destinasi antarabangsa boleh dinafikan dan kemasukan ke negara tersebut mungkin dinafikan.

Foto dan Video. Egypt Magic Tours boleh mengambil gambar dan/atau video perjalanannya dan peserta memberikan kebenaran Egypt Magic Tours untuk berbuat demikian dan menggunakannya untuk kegunaan promosi atau komersial tanpa membayar sebarang pampasan kepada peserta. Selain itu, Egypt Magic Tours boleh menggunakan, tanpa pampasan, sebarang gambar atau video yang diambil oleh peserta lawatan dan diserahkan kepada Egypt Magic Tours atau kepada SmugMug tanpa membayar sebarang pampasan. Dalam menyerahkan mana-mana gambar atau video tersebut kepada Egypt Magic Tours atau SmugMug, peserta menjamin bahawa dia mengambil imej itu dan penyebaran yang sama tidak melanggar hak hak cipta mana-mana orang.

Hak Data, Kebenaran. Data yang dikumpul dan/atau diperoleh oleh Egypt Magic Tours hasil daripada penggunaan Laman Web oleh anda adalah hak milik tunggal dan eksklusif Egypt Magic Tours dan boleh digunakan dalam sebarang cara yang konsisten dengan Dasar Privasinya yang terdapat di laman web Egypt Magic Tors. Dengan menyerahkan kepada Egypt Magic Tours borang digital atau salinan keras yang merangkumi maklumat hubungan peribadi anda, termasuk tanpa had, alamat e-mel dan nombor telefon anda, anda memberi Egypt Magic Tours dan mana-mana entiti lain yang dikenal pasti pada borang kebenaran untuk menggunakan itu. maklumat untuk menghubungi anda dan sebagaimana yang mungkin diterangkan pada borang dan/atau dalam Dasar Privasi.

Lain-lain. Tarikh, butiran program dan kos adalah berdasarkan tarif, kadar pertukaran dan maklumat semasa lain pada masa cetakan, tetapi tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa. Walaupun kami tidak menjangkakan semakan material jadual perjalanan atau ciri-cirinya yang disertakan, kami berhak untuk menggantikan penginapan atau mod pengangkutan dan membuat sebarang perubahan dalam jadual perjalanan Egypt Magic Tours, mengikut budi bicara mutlaknya, difikirkan perlu dan dalam kes itu. sebarang perbelanjaan atau kos tambahan akan dibayar oleh tetamu individu. Bagasi dan barang peribadi anda adalah tanggungjawab anda pada setiap masa. Adalah dilarang oleh undang-undang persekutuan dan dasar Egypt Magic Tours untuk membawa dadah haram, senjata api atau seludup lain (termasuk ganja untuk tujuan perubatan atau rekreasi) pada mana-mana program.

Egypt Magic Tours boleh pada bila-bila masa dan tanpa notis mengubah suai terma dan syarat ini, dan sebarang pengubahsuaian yang dibuat akan berkuat kuasa untuk semua tempahan yang dibuat dari dan selepas Tarikh Berkuatkuasa yang disiarkan.

Sekiranya mana-mana terma dalam terma dan syarat ini dianggap tidak boleh dikuatkuasakan, klausa yang tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah ditafsirkan untuk memberi kesan kepada niat pihak-pihak setakat yang boleh dikuatkuasakan, dan semua peruntukan lain di sini akan kekal berkuatkuasa sepenuhnya mengikut terma mereka.

Timbang Tara Mengikat. Saya bersetuju bahawa sebarang pertikaian mengenai, berkaitan, atau merujuk kepada kontrak ini, risalah, atau apa-apa kesusasteraan lain mengenai perjalanan saya, atau perjalanan itu sendiri akan diselesaikan secara eksklusif dengan mengikat timbang tara di Seattle, Washington, sama ada mengikut peraturan komersil sedia ada pada masa itu. Persatuan Timbang Tara Amerika atau menurut Peraturan & Prosedur Timbang Tara Komprehensif Perkhidmatan Timbang Tara Kehakiman dan Pengantaraan, Inc. (JAMS). Prosiding sedemikian akan dikawal oleh undang-undang Washington yang substantif (tetapi bukan prosedur). Penimbang tara dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, kebolehkuatkuasaan, kewajaran, atau pembentukan kontrak ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian kontrak ini adalah terbatal atau boleh dibatalkan. Dengan bersetuju dengan terma dan syarat ini, kedua-dua pihak mengetepikan hak mereka untuk perbicaraan oleh juri. Sebarang timbang tara yang dimulakan terhadap Egypt Magic Tours mestilah bagi pihak hanya individu kepada Perjanjian ini dan ahli keluarga terdekatnya yang melancong bersama mereka, seperti pasangan atau anak. Dalam apa jua keadaan, peserta tidak boleh menjadi sebahagian daripada kelas atau tindakan bersama yang lain.

Penerimaan Kontrak. SEBARANG BAYARAN KEPADA MESIR MAGIC TOURS, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA DEPOSIT ATAU PEMBAYARAN PENUH, MENJADI PENGAKUAN DAN PERSETUJUAN ANDA TERHADAP TERMA DAN SYARAT INI YANG DITETAPKAN DI ATAS DAN DALAM DOKUMEN LAWATAN YANG LEBIH SPESIFIK.

©2022 EGYPT MAGIC TOURS LLC. Hak cipta terpelihara.